«فیض دونمز» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه امروز چهارشنبه از ادامه اجرای قراردادهای کشورش و ایران در حوزه انرژی خبر داد.

دونمز در مصاحبه با «کانال آ» ترکیه گفته که قراردادهای خرید نفت و گاز طبیعی از ایران، قراردادهایی قانونی هستند و تا آخرین روز اعتبار خود یعنی تا سال ۲۰۲۶ اجرا خواهند شد.

دونمز گفته: «ما سالانه حدود ۹.۵ میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کنیم. ما قصدی برای رها کردن شهروندان ترکیه در سرما نداریم و به همین خاطر، تجارت ما (با ایران) بر اساس مفاد قرارداد، ادامه خواهد داشت.»

وزیر انرژی ترکیه این سخنان را در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر زبان راند و ضمن تأکید بر ادامه روابط تجاری با ایران در حوزه خود، گفت که تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه است.

دونمز در خصوص تحریم‌های ایران گفت: «اتحادیه اروپا هم بسیار از این وضعیت (اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران) ناراحت است. تجارت ما با ایران، تجارتی مشروع است. ایران در حوزه امنیت تأمین (بازار انرژی)، کشور مهمی است. علاوه بر این، ما با ایران به عنوان یک همسایه، شراکت‌هایی داریم. اعتقاد من این است که این (تجارت ترکیه با ایران) بایستی در همین چارچوب ارزیابی شود.»