واس گزارش داد، دکتر فهد بن ابراهیم التمیمی، وابسته بهداشتی عربستان در آمریکا و کانادا با اشاره به آغاز هماهنگی‌ها برای انتقال تمامی بیماران عربستانی از بیمارستان‌های کانادا به خارج از این کشور و توقف تمامی برنامه‌های درمانی در کانادا در راستای عمل به دستور سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان گفت: ما تلاش می‌کنیم سلامت بیماران عربستانی که در کانادا در حال درمان بودند و تکمیل روند درمان آنها را تضمین کنیم.

در همین راستا خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد: دو اتاق عملیات یکی در مقر وزارت خارجه این کشور در شهر ریاض و دیگری در سفارت عربستان در کانادا جهت پیگیری امور شهروندان عربستانی مقیم این کشور از جمله دانشجویان و بیمارانی که در بیمارستان‌های کانادا تحت درمان هستند، جهت کمک به آنها و پیگیری آخرین تغییرات در پی تغییر موضع‌گیری ریاض نسبت به اوتاوا تشکیل شدند.