«گلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اتحادیه اروپا به دلیل تلاش برای حفظ برجام انتقاد کرد.

وی در این‌باره گفت: اتحادیه اروپا به‌لحاظ اخلاقی ورشکسته است و باید دفعه بعد که قصد موعظه کردن ما را دارند، این مسئله را به یاد بیاوریم.

اردان همچنین از بازگردان تحریم‌های ضدایرانی واشنگتن استقبال کرد و مدعی شد: بهتر بود حکومت ایران کاملا از روی زمین محو شود اما همین که شاهد جایگزینی توافق هسته‌ای بد اوباما با یک نمونه بهتر باشیم هم خوب است.

وی در نهایت مدعی شد شانس خوبی برای جایگزینی توافق هسته‌ای وجود دارد و ازهم‌اکنون هم تاثیر اقدامات ترامپ مشخص است!