داستان های بین تیام و استقلالی ها همچنان ادامه دارد. در حالیکه مهاجم سنگالی به باشگاه عجمان پیوسته، استقلالی ها اعتقاد دارند او باید به ایران برگردد و رضایت باشگاه را بگیرد و سپس راهی تیم جدیدش شود. در همین رابطه امیرحسین فتحی در آخرین خبر از وضعیت تیام گفته او در حال حاضر در مجارستان و اردوی باشگاه عجمان است. او همچنین گفته تیام هنوز بازیکن ماست و باید به ایران بیاید تا تکلیفش مشخص شود.