بر این اساس در بخش استاندارد"مگنوس کارلسن" قهرمان حال حاضر جهان با ۲۸۴۱ واحد ریتینگ در صدر برترین شطرنجبازان جهان در بخش استاندارد قرار دارد.

فابیانو کاروانا"آمریکایی با ۲۸۲۱ واحد ریتینگ و "شهریار ممدیارف" آذربایجانی با ۲۸۰۱ واحد ریتینگ در رده رده های دوم و سوم برترین شطرنجبازان جای گرفتند.

 "دینگ لیرن"، "وسلی سو"، "آنیش گیری" ، "ولادیمیر کرامنیک" ، "ماکسیم وشیه" ، "هیکارو ناکامورا" و "سرگی کاریاکین" در رده های چهارم تا دهم ایستادند.

 در بخش استاندارد برترین شطرنجبازان بانوی جهان "هو یفان" با ۲۶۵۷ واحد همچنان صدرنشین است.

"جو ونجون"با ۲۵۶۵ واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد و "آنا موزیچوک" با ۲۵۶۳ واحد در رده سوم ایستاد.

سارا سادات خادم الشریعه " با ۲۴۱۲ واحد ریتینگ در رده پنجاه و چهارم برترین شطرنجبازان بانوی جهان جای گرفته است.

همچنین در بخش استاندارد شطرنجبازان کشورمان "پرهام مقصودلو" با ۲۶۳۶ واحد ریتینگ درصدر قرار دارد.

پویا ایدنی" با ۲۵۹۹ واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد و "سید محمد امین طباطبایی"با ۲۵۹۰ واحد در جایگاه سوم ایستاد.

 "علیرضا فیروزجا"، "امیررضا پوررمضانعلی" ، "احسان قائم مقامی"،"مسعود مصدق پور" ، "شاهین لرپری زنگنه" ، "آرین غلامی" و "سید جواد علوی" در رده های بعدی جای گرفتند.

در بخش استاندارد شطرنجبازان بانوی کشورمان "سارا سادات خادم الشریعه" با ۲۴۱۲ واحد ریتینگ در صدر جدول قرار دارد.

"آتوسا پورکاشیان" با ۲۳۳۳ واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد و "میترا حجازی پور"با ۲۲۸۵ واحد در جایگاه سوم ایستاد.

" غزل حکیمی فرد"، "مبینا علی نسب" ، "مطهره اسدی" ، "هانیه خلجی" ، "درسا محمد ابراهیم خان"، "آناهیتا زاهدی فر" و "وصال حامدی نیا"در رده های بعدی جای گرفتند.

در پایان در رده بندی جهانی ایران" با میانگین ۲۵۴۲ در رده بیست و هشتم جهان  و در آسیا همچنان در رتبه سوم قرار دارد.

کشورمان در ابتدای سال ۲۰۱۵با میانگین ۲۴۷۹ در رده ۵۱ جهان و ششم آسیا قرار داشت.