شرمان مدیر برنامه‌های مامه بابا تیام، مهاجم سنگالی استقلال برای صحبت درباره این بازیکن و مشخص شدن تکلیفش به باشگاه استقلال رفت تا مذاکراتی را با امیرحسین فتحی داشته باشد.

مدیربرنامه تیام از مدیرعامل استقلال خواست تا با فسخ قرارداد تیام موافقت کند و فتحی نیز به او یادآور شد تا با پرداخت مبلغی مشخص رضایت‌نامه این بازیکن سنگالی صادر خواهد شد.