قراردادی که توفیقی و افتخاری با تیام امضا کردند باعث شده تا باشگاه استقلال همچنان با دردسر روبرو شود. فتحی از روزی که به باشگاه آمده تلاش کرده تا تکلیف قراردادها را مشخص کند. در همین حال آبی ها به فیفا نامه داده‌اند و تاکید کرده اند تیام باید از آنها رضایتنامه بگیرد وگرنه نمی تواند جایی برود. فتحی در این باره می گوید: «اگر او رضایت ما را نگیرد ما اجازه بازی به این بازیکن نخواهیم داد. تیام بازیکن باشگاه استقلال است و باید در تمرینات شرکت می‌کرد، او باید ابتدا باشگاهش را به ما معرفی می‌کرد و ما با آنها مکاتبه می‌کردیم و در نهایت توافق می‌کردیم. بازیکنی که ۳ میلیارد می‌خواهد چطور آمادگی دارد این رقم را بگیرد ولی برای موارد دیگر و هماهنگی با باشگاه آمادگی ندارد؟ از طریق فیفا اقدام کرده ایم و گفته ایم او باید رضایت ما را جلب کنند»