داده‌های موجود از بررسی نرخ تعرض جنسی در دانشگاه‌های استرالیا حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۰ درصد دختران دانشجو حداقل برای یک بار قربانی تعرض جنسی شده‌اند.

بررسی‌ها نشان داده است، بیش از یک سوم تمام آزار اذیت‌هایی که برای دختران رخ می‌دهد، در فضاهای آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی است.

پژوهش‌های منتشر شده توسط سایت «.abc.net.au» بیانگر آن است که بیش از 90 درصد آزارهای جنسی توسط مردان رخ می‌دهد و به طور کلی دختران بیش از پسران در معرض آسیب هستند.

این بررسی تأکید می‌کند، تمام آزار و اذیت‌های جنسی در محوطه دانشگاه رخ داده است .

محققان این مطالعه باور دارند، آمار دختران دانشجوی قربانی تعرض بسیار بیشتر از اعداد و ارقام منتشر شده است.