خبر مندرج در یک خبرگزاری  به تاریخ ۱۲/۴/۹۷ به نقل از مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که اعلام شده بود شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی نموده است.

 

بدینوسیله عنوان مذکور (شرکت‌های امور دام و واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی ) تکذیب و اصلاح می‌گردد. خبر منتشره به نقل از مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص برخی از شرکت‌های واردکننده بوده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید عین خبر برای عموم در آن خبرگزاری وزین اطلاع‌رسانی گردد.