کری تبلیغاتی زلاتان ایبراهیمویچ برای بکام برایش خوش یمن نبود. او که سفیر فروشگاه های زنجیره ای ایکیا است ، قبل از بازی انگلیس و سوئد برای دیوید بکام کری خواند و او را دعوت به شرط کرد و گفت اگر سوئدی ها بردند ، بکام بیاید به فروشگاه ایکیا و نهار را کوفته قلقلی سوئدی بخورد !

دیوید بکام هم در پاسخ به او گفته بود ، اگر انگلیسی ها بردند ، زلاتان باید پیراهن انگلیس بپوشد و برود ویمبلی بازی تیم ملی انگلیس را ببیند و با او بین دو نیمه فیش & چیپس بخورد! 

حالا بکام شرط را برده ، تصویری از تیم ملی انگلیس را با سر زلاتان مونتاژ کرده و نوشته است:«به نظرم یکی باید بیاید ویمبلی!»

این شوخی حسابی در شبکه های اجتماعی خبرساز شده این یکی دو روزه.