نیروهای رژیم صهیونیستی قصد دارند این روستا را ویران کنند. تجهیزات سنگین برای تخریب روستا از جمله سه بولدوزر روز چهارشنبه به روستا آورده شد و شرایط موجود، بیش از همیشه ساکنان روستا را به ترس و وحشت افکند.

 فلسطینی‌ها مانع خودروهای نظامی اسرائیلی‌ها شدند که به روستای خان الاحمر یورش برده بودند و در پی درگیری به وجود آمده میان دو طرف ده‌ها فلسطینی از جمله تعدادی زن مورد ضرب و شتم پلیس اسرائیل قرار گرفته و نیروهای پلیس حجاب آنها از سرشان برداشتند و در نهایت بازداشت شدند.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ماه مه با صدور حکمی دستور تخریب روستای خان الاحمر با ۱۸۱ سکنه که نیمی از آنها کودک هستند را صادر و درخواست ساکنان آن برای جلوگیری از نابودی روستا را رد کرد.

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم

تصاویر : ضرب و شتم