یک دستگاه خودروی رسمی متعلق به وابسته نظامی رژیم صهیونیستی هفته گذشته در یکی از شهرهای اروپائی به سرقت رفته است.

این در حالیست که خودروی مذکور حامل اسناد طبقه‌بندی‌شده ارتش رژیم صهیونیستی بوده و حین سرقت، راننده وابسته نظامی و محافظ وی درست در کنار خودرو ایستاده بودند.

وابسته نظامی مذکور در هتلی در این شهر اروپایی در حال دیدار با یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بوده که این حادثه روی داد.

رسانه‌های صهیونیستی این حادثه را «رویداد امنیتی شرم آور» برای دستگاه های نظامی و امنیتی توصیف کرده اند.