این منبع آگاه گفت: تفاهم نامه انتقال آب شیرین ایران به کویت به میزان ٣٠٠ میلیون متر مکعب در سال در زمان دولت خاتمی امضا و در دوران دولت احمدی نژاد پیگیری شد اما هیچ گاه اجرایی نشد.

این منبع مطلع افزود: تفاهم نامه زمانی امضا شد که ایران از لحاظ منابع مشکلی نداشته و در شرایط مطلوبی بود .

وی در پایان خاطر نشان کرد هرگونه فروش آب شیرین ایران به کشورهای خارجی کذب محض است و ایران نه به کویت و نه هیچ کشور دیگری فروش آب ندارد.