الاخبار چاپ بیروت نوشت:در همین رابطه، مستشار سیاسی صدر، جعفر الموسوی ‌تاکید کرد که به زودی تشکل بزرگ تری اعلام خواهد شد ‌و ائتلاف با «النصر» می تواند مکمل ائتلافهای سابق ‌با الفتح باشد؛ یعنی یک پیمان چهار جانبه ایجاد ‌شده است که منتظر تصمیم قطعی نوری المالکی برای ‌پیوستن به آن یا تشکیل یک ائتلاف مخالف به همراه ‌رهبر ائتلاف ملی، ایاد علاوی است؛ کسی که هنوز موضع ‌وی در مورد ائتلاف با صدر در هاله ای از ابهام است ‌و به صورت قاطع پیوستن به ائتلافی که دربردارنده ‌نشانه ایران باشد ‌را رد می کند.

اما مالکی هنوز در مورد پیوستن به ائتلاف چهار ‌جانبه تصمیمی نگرفته و دو گزینه در برابر خود ‌دارد: یا پیوستن به ائتلاف صدر با شروطی، و یا ‌تشکیل یک جبهه معارض در کنار تعدادی از مخالفان ‌صدر که مهمترین آنها علاوی است. شرط مالکی برای ‌پیوستن به ائتلاف با صدر آن است که ائتلاف پنج گانه ‌ای در سیاق یک فضای ملی در پایتخت عراق تشکیل شود، ‌و هدف از تشکیل آن، راضی کردن طرفهای مختلف نباشد. ‌

از سوی دیگر، تحلیلگران بر این عقیده اند که نخست ‌وزیر کنونی عراق فعلا در منصب خود باقی می ماند، به ‌دو دلیل: اول، عجله نداشتن تهران و واشنگتن برای ‌اعلام اسم رئیس جمهور آینده و مخالفت آنها با فشار ‌بر نیروهای سیاسی عراق در این راستا، و دوم، تقویت ‌شانس های عبادی برای ماندن در ریاست جمهوری، بویژه ‌پس از ائتلاف او با صدر و موافقت مبدئی ایران با ‌تمدید ریاست او.‌