به دنبال اعلام این خبر بازپرس مرادی و تیم بررسی صحنه جرم وارد عمل شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد پسر ۲۱ ساله شب گذشته با دو جوان در پارک درگیر شده و از ناحیه پا با چاقو مجروح شده است. اما شدت جراحات و خونریزی مرگ او را رقم زده است.

به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، عاملان این درگیری که دو پسر جوان بودند بازداشت شدند. یکی از آنها در تحقیقات گفت: ساعت ۱۲ شب از سر کار به خانه می‌رفتم که یکی از دوستانم را دیدم و باهم به پارک رفتیم. یکی از بچه محل هایمان به همراه دو پسر و دو دختر در پارک بودند که یکی از دوستانم به دخترها متلک انداخت. همین مسأله باعث درگیری شهرام و دوستم شد. هنوز چند لحظه نگذشته بود که دوستان شهرام دور ما جمع شدند. شهرام با چاقو چند ضربه به سمت من پرتاب کرد. اما من جا خالی دادم. آن شب چاقوی یکی از دوستانم دست من بود و زمانی که شهرام به سمت من آمد ناخودآگاه چاقو به ران او رفت. ما فرار کردیم. گفتند شهرام بدون آنکه به دکتر برود آن شب به خانه رفته اما خونریزی و مراجعه دیر هنگام او به دکتر مرگش را رقم زد.

بازپرس جنایی دستور انتقال متهمان به اداره آگاهی برای ادامه تحقیقات را صادر کرد.