وزارت خزانه داری آمریکا دیروز (دوشنبه) اعلام کرد که پنج شرکت روس و سه مدیر این شرکت ها به موجب قانون مصوب سال میلادی گذشته و حکم اجرایی در زمینه مجازات هکرها، هدف تحریم های ضد روسی آمریکا قرار گرفتند. 

وزارت امورخارجه روسیه در بیانیه ای با بیان اینکه آمریکا به هیچ وجه آرام نمی نشیند و بار دیگر تعدادی از شرکت های مردم روسیه را تحریم کرده است، افزود: این تحریم ها برای آمریکا همانند گذشته هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و روسیه را نمی توان از اجرای سیاست مستقل در عرصه بین المللی بازداشت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سیاستمداران آمریکایی در تخیلات خود گرفتار شده اند و خود را ژاندارم جهان می بینند و به عقیده ما با این اقدامات فقط ناتوانی خود را به نمایش می گذارند. 

«علاوه بر آن مقام های آمریکایی کوته بینی خود را به نمایش می گذارند و بجای مبارزه جدی با تروریست ها و دیگر چالش های واقعی، دشمن تراشی می کنند.»

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرده است: این سیاست نه فقط نادرست بلکه بسیار خطرناک است و مبتکران آن باید جواب پس دهند.

در این بیانیه آمده است: تحریم های آمریکا در آستانه دو جشن ملی روز پیروزی و روز روسیه رخ داده است؛ ما این رویکرد آمریکا را فراموش نمی کنیم. 

به گزارش ایرنا، وزیر خزانه داری آمریکا دیروز (دوشنبه) گفت: واشنگتن درگیر تمهیداتی برای مقابله با عوامل شروری است که به درخواست روسیه و یگان های اطلاعاتی و نظامی این کشور فعالیت می کنند تا توان سایبری تدافعی مسکو را افزایش دهند. 

«استیون منوچین» یادآور شد که شرکت های مشمول تحریم ها، به بهبود توان سایبری و زیردریایی روس ها از طریق همکاری با سرویس های امنیتی فدرال روسیه کمک مستقیم کرده و از این رو، ایمنی و امنیت آمریکا و متحدانش را به خطر انداخته اند. 

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این تحریم ها در پاسخ به یک سری حملات سایبری و همچنین ایجاد مزاحمت برای زیرساخت شبکه انرژی آمریکا اعمال شده است. 

معاون کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه در مورد تحریم های جدید ضدروسی اعلام کرد: روسیه تحریم های جدید آمریکا را بدون پاسخ نمی گذارد و به آن پاسخ می دهد. 

«آلکسی چپا» معاون کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه نیز دیروز به خبرگزاری ریانووستی گفت: روسیه باید بطور منطقی و متقابل به اقدامات فاقد پایه و اساس حقوقی آمریکا پاسخ قاطعانه بدهد. 

«آنتون موروزوف» عضو کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه نیز گفت که این تدابیر آمریکا بی اثر است زیرا متخصصان اطلاعاتی و سایبری روسیه می توانند در موقعیت حقوقی دیگری ثبت شوند. 

وی ادامه داد: این اقدامات نمی تواند زیان واقعی به روسیه وارد کنند و بیشتر اقدامی صرفا سیاسی است. 

سناتور «آلکسی کوساچیف» عضو شورای فدراسیون روسیه نیز درباره تحریم های جدید آمریکا خاطرنشان کرد که مکانیسم تحریمی آمریکا از کنترل منطقی خارج شده است و تلاشی حقارت بار و غیرقانع کننده به نظر می رسد.