النشره گزارش داد، فکرت اوزر، سفیر ترکیه در قطر اعلام کرد که کشورش پیشنهاد داده که اختلافات سه عضو شورای همکاری خلیج فارس با عضو دیگر یعنی قطر زیر نظر سازمان همکاری اسلامی حل شود.

اوزر همچنین تصریح کرد: ترکیه از میانجیگری کویت به عنوان یک کشور عضو شورای همکاری و به عنوان رئیس نشست آتی سازمان همکاری اسلامی حمایت می‌کند.

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود تاکید کرد: روابط میان ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس یک مساله متفاوت است و از این رو کشورهای حاشیه خلیج فارس اعضای کارآمد در سازمان همکاری اسلامی هستند. ترکیه به عنوان رئیس کنونی این سازمان می‌خواهد که به راه‌حلی تحت سایه سازمان همکاری اسلامی دست یابد که برای ترکیه مهم و مورد قبول همگان است.

سفیر ترکیه در قطر خاطرنشان کرد: ترکیه از ابتدا می‌خواهد تلاش کند راه میانه‌ای پیدا کند اما برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌خواهند بحران باقی بماند.