سرهنگ جعفری خیرخواه، معاونت اجتماعی پلیس گیلان گفت: ماموران انتظامی در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی ۲ مامور نیروی انتظامی؛ برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد که سرباز وظیفه که بعد از اتمام نگهبانی در حال عبور از کنار سد بوده که به ناگاه بر اثر لغزندگی زمین و برهم خوردن تعادل وی به داخل آب پشت سد پرت می شود.

معاونت اجتماعی پلیس گیلان اظهار داشت: کادر نیروی انتظامی که متوجه فریادهای کمک سرباز وظیفه شد؛ برای نجات سرباز به داخل آب پرید ولی براثر شدت فشار آب هر دو نفر غرق شدند.

سرهنگ جعفری خیرخواه اعلام کرد: جسد هر دونفر پس از خارج شدن از آب به سردخانه منتقل شده است.