رحمانی فضلی وزیر کشور با استعفای علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان موافقت کرد.

وزیر کشور همچنین محمد جواد فدائی را به عنوان سرپرست استانداری کرمان منصوب کرد.

رزم حسینی دلیل استعفایش را مشکلات خانوادگی عنوان کرده و اعلام کرد« هیچ عاملی اعم از فشارهای سیاسی، خستگی کار، فرار از مسئولیت و یا سایر گمانه زنی های مطرح شده نقشی در تصمیم گیری من برای کناره گیری نداشته است».

فدایی معاونت هماهنگی امور  اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان را هم به عهده دارد.