برای پیگیری این موضوع خبرنگار نامه نیوز با بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و عضو فراکسیون مستقلان ولایی تماس گرفت و او اظهار بی اطلاعی کرد.

در همین رابطه محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید نیز با بیان اینکه چنین موضوعی را نشنیدم که آقای خاتمی و آقای ناطق از ریاست علی لاریجانی در انتخابات هیأت رئیسه حمایت کرده باشند، در پاسخ به این سئوال که آیا آقای خاتمی توصیه ای به فراکسیون امید داشته است؟ گفت: خیر، اصلا چنین موضوعی را نشنیدم.

اما علی سبحانی فر سخنگوی حزب اعتدال و توسعه و عضو فراکسیون امید وقتی درباره صحت خبر توصیه سیدمحمد خاتمی به محمدرضا عارف برای نامزد نشدن در انتخابات هیأت رئیسه و حمایت ناطق نوری از علی لاریجانی مورد سئوال قرار گرفت، او این خبر را نه تأیید و نه تکذیب کرد.

البته نماینده دیگری که نخواست نامش اعلام شود نیز اخبار یادشده را از شنیده هایش اعلام کرد و یادآور شد: شنیدم چنینی مسئله ای را بهزاد نبوی هم گفته است.