قیمت برخی خودروهای کارکرده با گیربکس اتوماتیک به شرح زیر است:

قیمت خودروهای دنده اتوماتیک کارکرده در بازار