اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ رَحْمَةَ الْأَیْتَامِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءَ السَّلاَمِ وَ صُحْبَةَ الْکِرَامِ بِطَوْلِکَ یَا مَلْجَأَ الْآمِلِینَ‌

اى خدا در این روز مرا ترحّم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما، به حق انعامت اى پناه آرزومندان عالم.

شرح دعا:

* اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ رَحْمَةَ الْأَیْتَامِ؛ قلب خود را چگونه جلا دهیم

خدایا در این ماه رمضان به من توفیق بده و روزی من کن که نسبت به ایتام رحمت داشته باشم، رحمت به ایتام امر مطلوب و پسندیده‌ای است؛ اگر قلب انسان زنگ بزند چند امر باعث جلای آن است؛ یکی: تلاوت قرآن؛ دوم: استغفار در سحرها و یکی هم رحمت بر ایتام و دستگیری از ایشان. این سه امر قلب را جلا می‌دهد.

* وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ؛ خدایا در ماه رمضان روزی من کن تا سفره افطاری داشته باشم و افطاری بدهم

افراد بسیاری بوده و هستند که افطاری‌های ویژه‌ای برای فقرا داشتند و شب‌های ماه رمضان افطاری درست و به فقراء اطعام می‌کردند: همچنین به یاد دارم بسیاری از مومنان در ماه رمضان نیز چند شب افطاری می‌دادند، اما یک شب را مخصوص فقراء و مستمندان اطعام می‌کردند؛ اطعام یک برنامه و مطلب مهمی است که مورد تاکید شرع اسلام است و برکات بسیاری برای جامعه و فرد دارد.

* وَ إِفْشَاءَ السَّلاَمِ؛ خدایا در این ماه توفیق بده تا بلند سلام کنم

تاجر مومنی بود که خیلی به هم علاقه داشتیم؛ آن ایام که من در قم درس می‌خواندم، ایشان همان موقع ماهی سی تومان برای من می‌فرستادند و آن زمان سی تومان خیلی بود، شهریه ما پانزده تومان بود، ایشان سی تومان برای من می‌فرستاد، وقتی وارد منزل می‌شد از همان جلوی درب منزل با صدای بلند به اهل منزل سلام می‌کرد و این شیوه او بسیار آموزنده بود و درس عملی به جوانان به شمار می‌رفت.

سلام کردن ثواب زیادی هم دارد؛ سلام کردن مستحب است ولی جواب سلام دادن واجب است؛ همچنین جواب سلام دادن به طوری که طرف بشنود هم واجب است. البته بعضی جاها باید سلام نظامی داد؛ اگر شخصی که سلام می‌کند و دور است با تکان دادن دست به او سلام کن و به نحوی بفهمان که جواب سلام او را داده‌ای.

* مسأله شرعی درباره سلام:

اگر در یک مکانی دو نفر به هم برخورد کردند و همزمان به هم سلام کردند؛ این جا بر هر دو لازم است که جواب سلام همدیگر را بدهند.