سیل، شهر اربیل در کردستان عراق را فرا گرفت و یک دستگاه خودروی سواری را با خود برد که فیلم آن را مشاهده می‌نمایید.