رویترز گزارش داد، «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی امروز-یکشنبه- دستور حفاظت از افشاگران در این کشور را صادر کرد.

ملک سلمان در راستای مبارزات کشوری با فساد، حفاظت از کارمندانی که فساد مالی یا دولتی را فاش کنند را خواستار شد.

طبق حکم صادر شده توسط ملک سلمان، افشاگران به دلیل نقض قرارداد خود با سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند، محاکمه نمی‌شوند.