«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد از برجام به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک نام برد و تاکید کرد که حفظ این توافق، اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد که توافق هسته‌ای با ایران را نباید به سیاست‌های منطقه‌ای این کشور گره زد و باید بین این دو مساله تفاوت قائل شد.

گوترش، خاورمیانه را منطقه‌ای «پرمخاطره» توصیف کرد و گفت: «معتقدم که باید هر کاری انجام داد که از این مخاطرات جلوگیری شود».

آنتونیو گوترش، برجام را یک «پیروزی دیپلماتیک مهم» خواند و حفظ آن را حائز اهمیت دانست.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه اظهار داشت که به باور او موضوع‌هایی در خاورمیانه است که گفت‌وگو‌های جدی درباره آن ضروری است چراکه به گفته او «این منطقه در موقعیتی بسیار خطرناک» قرار دارد.