the next web گزارش داد، دون مایریکس - معاون توسعه فناوری هوش مصنوعی در سازمان سیای ایالات متحده آمریکا - به تازگی در یک همایش اطلاعاتی در فلوریدای آمریکا در این باره اعلام کرد که این آژانس اطلاعاتی در نظر دارد در آینده‌ای نه چندان دور، تمامی جاسوس‌های انسانی و مامورهای خارجی خود را بازنشسته کرده و بجای آن از روبات و ماشین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی پیشرفته استفاده کند. 

وی بر این باور است که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخی دیگر از کشورها از سال‌ها پیش برای شناسایی و تشخیص دشمنان و افراد مدنظر خود، از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

او در ادامه افزود: جهان امروزه جای نامساعدی برای جاسوسان و ماموران اطلاعاتی است بنابراین بهتر است از هوش مصنوعی بدین منظور استفاده شود. 

به نظر می‌رسد که سازمان سیا به منظور توسعه فناوری هوش مصنوعی و جایگزینی ماموران ویژه و جاسوس‌های انسانی با ربات‌ها، عزم خود را جزم کرده است. این در حالیست که بسیاری از افراد معتقدند بکارگیری هوش مصنوعی بجای جاسوسان اطلاعاتی و امنیتی همچنان افسانه‌ای بیش نیست.