زن و شوهر جوانی در معرض اتهام خفه کردن فرزندشان با کمربند قرار دارند. امدادگران روز یکشنبه، با حضور در منزل این زوج در غرب میدلندز با کودکی مواجه شدند که دچار ایست قلبی شده بود. قربانی به سرعت به بیمارستان انتقال داده شد، اما متاسفانه درگذشت.

 

پدر ۲۴ ساله و مادر ۲۳ این کودک با نام مستعار "کایدن" به ظن قتل Murder فرزندشان بازداشت شدند که البته در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند. همسایگان این زوج مدعی شده اند که آنها فرزند ۶ ماهه شان را با کمربند به قتل رساندند.

 

جسد وی به پزشکی قانونی انتقال داده شده، اما نتیجه آن روزهای آتی آماده خواهد شد. در تحقیقات پلیس Police یکی از همسایگان مظنونین اذعان داشته این کودک اکثر مواقع در کالسکه در حال گریه بوده و والدین وی به آن توجهی نمی کردند که چه مشکلی باعث گریه فرزندشان شده است.

 

یکی دیگر گفته همه چیز خوب به نظر می رسیده اما هیچ شخصی نمی داند پشت درهای بسته این خانه چه اتفاقی افتاده است. همسایه دیگر "اما میلار" ۲۳ ساله اضافه کرده این زوج هر دو بیکار بوده اند و پسر ۴ ساله دیگری نیز دارند و مرگ این پسر داستان غم انگیزی است. طبق اظهارات سخنگوی پلیس غرب میدلندز روز یکشنبه ۱۲ ژوئن ساعت ۲ بعدازظهر گزارش ایست قلبی یک کودک ۶ ماهه را دریافت کردند که بررسی های پزشکی نشان می دهد این کودک به خاطر خفگی فوت نکرده است بلکه به خاطر فشارهای روحی که در این سن به او وارد شده است باعث ایست قلبی او شده است .