هفت گزینه انتخابی شهردار تهران که با آرا اعضای شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند، به شرح زیر است:

 

۱- پیروز حناچی

۲- محسن مهرعلیزاده

۳- انصاری لاری

۴- محمد علی افشانی

۵- سمیع الله مکارم شیرازی

۶- محمود حجتی

۷-حجت الله میرزایی