نرخ ارز‌های رایج اعلام شده را در جدول زیر مشاهده کنید: