رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی سطح فعلی دریاچه ارومیه را یکهزار و ۲۷۰ متر و ۷۴ سانتی متر از آب های آزاد اعلام کرد و گفت: وسعت دریاچه نیز نسبت به یکماه گذشته بیش از ۵۷ کیلومترمربع بیشتر شده است.

فرهاد سرخوش بارش های اخیر را در افزایش وسعت و تراز دریاچه موثر خواند و ادامه داد: ارتفاع دریاچه ارومیه تنها ۲ سانتی متر با بیشترین تراز ثبت شده برای آن در پنج سال گذشته فاصله دارد.

وی ادامه داد: ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح های متعددی چون لایروبی رودخانه ها، انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب به دریاچه، ساماندهی سردهنه های رودخانه ها، انسداد یکهزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز و اصلاح آبیاری در ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را در دستور کار قرار داده و برخی از این طرح ها در افزایش تراز و وسعت دریاچه مفید بوده است.