سخنرانی رهبر انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی آغاز شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.