یورو نیوز عربی گزارش داد، در اقدامی بی سابقه، دادستانی عربستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با هدف تقویت کادر این ‌نهاد، فضایی فراهم شده است تا زنان بتوانند با رتبه «ستوان بازجو» در آن خدمت کنند. در همین ‌راستا، از علاقمندان واجد شرایط خواسته شد به سایت دادستانی مراجعه و ثبت نام کنند.‌

مسئولان سعودی مشارکت عنصر زنانه در مناصب قانونی دادستانی را امری ضروری می دانند و ‌امیدوارند اینگونه تصمیمات موجب رشد میزان اشتغال زنان در جامعه سعودی شود.‌

پیش از اینها نیز دادستانی سعودی بر این مساله تاکید کرده بود که استراتژی استخدام زنان، در ‌چارچوب تلاش برای آموزش نیروهای متخصص برای حضور در این مرکز و همکاری با دیگر ‌دستگاههای مرتبط قرار می گیرد.‌

گذشته از این، مساله عهده دار شدن منصب قضاوت توسط زنان، در جامعه سعودی مساله ای فقهی ‌است که اختلاف نظرهایی بسیاری در مورد آن وجود دارد؛ اما اغلب بر این عقیده اند که نصّ صریحی مبنی ‌بر ممنوعیت واگذاری این منصب به زنان وجود ندارد و اصل حکم در این باره، «مباح» بودن آن ‌است. عده ای دیگر بر این عقیده اند که حتی در صورتی که ممنوعیت شرعی در این باره وجود ‌نداشته باشد، در صورت ورود زنان به کرسی قضاوت، همواره خطر غلبه عاطفه بر احکام صادره از ‌سوی آنها وجود دارد.‌