شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ گزارش داد استاد گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص تعریف آلودگی صوتی معتقد است: صدای اطراف ما اگر از حد استاندارد بالاتر رود و یا بد زمان و بد مکان باشد آلودگی صوتی نامیده می شود در واقع به صدایی که تراز خوبی نداشته باشد هم اطلاق می شود.

محمدرضا منظم اسماعیل پور گفت: روزانه بسیاری از افراد جامعه در محیط کار و محیط اجتماعی خود آلودگی صوتی تولید می کنند و بیشترین میزان این آلودگی مربوط به صدای ترافیک است که وسایل نقلیه زمینی و هوایی ایجاد می کنند. قابل توجه است که موتور سیکلت ها بیشترین میزان آلودگی صوتی را در وسایل نقلیه زمینی به خود اختصاص می دهند. وی ادامه داد: موضوع آلودگی صوتی یکی از مسائلی است که بسیار مظلوم واقع شده و تنها دلیلی که کمتر به آن پرداخته شده این است که باعث مرگ کسی نمی شود و باید دانست که عوارض روانی و جسمی زیادی را در جامعه ایجاد می کند.

استاد گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: حدود ۲۴ درصد از مردم در جامعه ما از مشکلات روانی که نیاز به درمان دارد، رنج می برند و باید توجه داشت که آلودگی صوتی عوارضی همچون سقط جنین،افزایش فشار خون، سکته قلبی، افت شنوایی و کاهش راندمان کار را به همراه دارد.

اسماعیل پور با اشاره به اینکه در کشور ما میزان آلودگی صوتی ۲۰ برابر حد مجاز است، گفت: در شورای شهر مصوبه ای را مطرح کرده ایم تا طرح جامع آلودگی صوتی به تصویب رسیده و در شهرهای بزرگ کشور اجرایی شود. مهم ترین بخش های این طرح شامل کاهش صدای موتور در معاینه فنی خودروها و وسایل نقلیه سنگین و توجه به استانداردها در ساختمان سازی می شود.

قابل توجه است که سروصدا یک مسئله ذهنی است و هر فرد سطح تحمل متفاوتی نسبت به سروصدا دارد. آلودگی صوتی موضوعی زیست محیطی است که به عنوان معضلی در محل‌های کار شناخته شده است. صدای خیلی زیاد می‌تواند موجب افت موقت یا دائم شنوایی شود. اصوات در مکالمات تداخل ایجاد می‌کنند. صدای رادیو و تلویزیون می‌تواند خواب را بر هم بزند و آرامش فرد را مختل کند. اصوات موجب کاهش دقت در کار می‌ شوند. همچنین زمان واکنش فرد در مواردی از قبیل رانندگی را افزایش می‌دهند.