اسپوتنیک گزارش داد، «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان با انتشار یک فایل ویدئویی در حساب توئیتری اش گفت: مصر رهبر کشورهای عربی است و اعراب بدون آن هیچ هستند.

 

وی در ادامه افزود: هماهنگی میان اعراب و مصر باید بر همین اساس بنا شود. عمان معتقد است که مصر تکیه گاه امت عربی است و امروزه به مثابه محلی برای گردآوردی اعراب محسوب می شود.

 

وزیر خارجه عمان تاکید کرد: روابط میان دوکشور در حال افزایش است و آنها در زمینه حمایت از ثبات و تحقق صلح در خاورمیانه و جهان دیدگاه مشترک دارند. مصر نقش خاصی در مساله فلسطین ایفا می کند.

 

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سفری ۳ روزه به عمان سفر کرده است.