آناتولی گزارش داد، نخست وزیر ترکیه با مهم خواندن ثبات ایران برای کشورش، از مردم ایران خواست در مقابل توطئه هایی که علیه کشورشان می شود هوشیار باشند.

«بنعلی ایلدریم» در جریان کنفرانس حزب عدالت و توسعه که در مرکز ترکیه برگزار شده بود گفت: به هیچ وجه از دخالت خارجی برای بی ثبات کردن ایران استقبال نمی کنیم و آن را درست نمی دانیم.

وی با متهم کردن برخی کشورها به دخالت در امور داخلی ایران، افزود: برخی کشورها در صدد دخالت در امور داخلی دیگران هستند و الان نیز قصد بی ثبات سازی ایران و ایجاد مشکلات جدید در منطقه را دارند.

ایلدریم همچنین گفت: نمی خواهیم هیچ مکانی در منطقه ما شعله ور شود. متاسفانه برخی بدخواهان به منطقه جغرافیایی ما چشم طمع دوخته اند.