نمایندگان در جلسه علنی امروز، مواد ۱ و ۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را تصویب کردند.

در ماده اول طرح اصلاح آیین نامه داخلی آمده است که «ماده ۴ آیین نامه داخلی مجلس اینگونه اصلاح می شود که جایگاه نمایندگان هر شش ماه یکبار براساس قرعه کشی تغییر خواهد کرد. نمایندگانی که در قرعه قبل در قسمت جلوی مجلس بودند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار پیدا می کنند.»

لازم به ذکر است که پیش از این جایگاه نشستن نمایندگان در صحن مجلس، یکسال یکبار تغییر می‎کرد.

نمایندگان در ادامه بررسی مواد این طرح اصلاحی، تصمیم به حذف هیئت رئیسه موقت گرفتند.

نمایندگان ماده ۱۱ آیین نامه داخلی درباره وظایف هیئت رئیسه سنی را اصلاح کردند که براساس آن هیئت رئیسه سنی عهده دار اموری همچون اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، قرعه کشی برای تعیین اعضای شعب، توزیع اعتبار نامه‌های بین شعب، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و اداره امور اداری مجلس تا زمان انتخابات هیئت رئیسه است.

پیش از این در جلسه اول مجلس جدید، نمایندگان براساس ترکیب سنی به عنوان جوان‌ترین و مسن‌ترین نماینده در جایگاه هیئت رئیسه قرار می‌گرفتند و ترکیب هیئت رئیسه سنی را تشکیل می‌دادند و پس از آن نمایندگان در رابطه با هیئت رئیسه موقت رأی گیری می کردند.

پس از انتخاب هیئت رئیسه موقت، نوبت به انتخاب هیئت رئیسه دائم می‌رسید که تا زمان نهایی شدن اعضای هیئت رئیسه دائم، این هیئت رئیسه موقت بود که امور مجلس را عهده دار بود. حال براساس  اصلاحیه صورت گرفته، عملا انتخابات هیئت رئیسه موقت برگزار نخواهد شد و هیئت رئیسه سنی انتخابات هیئت رئیسه دائم برای اداره امور یکسال مجلس را  انجام می دهند.

لازم به ذکر است که با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی،‌ مواد ۱۲و ۱۳ آیین نامه که مربوط به روند برگزاری انتخابات هیئت رئیسه موقت نیز حذف شد.