«جان نیکلسون»، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌گوید جنگ در این کشور به بن‌بست رسیده  اما امیدوار است که شاهد کاهش حمایت دولت پاکستان از طالبان باشد.

نیکلسون گفت: با این همه طالبان هرگز در جنگ افغانستان پیروز نمی‌شود و ما به مبارزه خود با این گروه ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه خواستار حل مسئله حمایت دولت پاکستان از طالبان، از راه دیپلماتیک شده است.

آمریکا و دولت افغانستان، پاکستان را حامی اصلی گروه‌های تروریستی به ویژه گروه طالبان می‌دانند اما دولت پاکستان، حمایت از طالبان را رد کرده و وعده همکاری در روند صلح افغانستان را داده است.