به گزارش ایسنا، مجید بوجارزاده ، از وصل شدن گاز ۵۰۰ منزل در سرپل ذهاب خبر داد و گفت:همچنین تاکنون گاز ٨٠٠ منزل در ثلاث باباجانی وصل شده است.

وی با بیان اینکه گاز همه روستاهای کرمانشاه وصل شده است، افزود:به مردم اعلام شده به گازبانها مراجعه و درخواست خود را برای وصل شدن گاز اعلام کنند که تاکنون درخواستی نشده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد:گاز ۲۳ نانوایی در سر پل ذهاب و مکانهای اداری و دولتی سالم وصل شده است