به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از واشنگتن پست، پارلمان عراق به اتفاق آراء استفاده از پرچم اسرائیل در انظار عمومی را ممنوع اعلام کرد. اسرائیل به طور علنی از همه پرسی منطقه کردستان عراق که در ماه سپتامبر برگزار شد، حمایت کرد. این حرکت با مخالفت شدید بغداد، ایران، ترکیه و حتی آمریکا همراه بود.

نمایش پرچم اسرائیل در منطقه کردستان عراق سبب شد اعلام شود که حرکت کردها در جهت استقلال به منزله طرحی مهندسی شده در اسرائیل برای تسریع تجزیه عراق است.

قانونی که در پارلمان عراق به تصویب رسید برای نمایش علنی پرچم اسرائیل در انظار عمومی مجازات در نظر گرفته است و در آن آمده است که نمایش پرچم صهیونیست ها در انظار عمومی اقدامی خطرناک است و اهتزاز پرچم اسرائیل در کردستان عراق به منزله دشنام به شرافت عراق و مردم آن که اسرائیل را دشمن خود می نامند، است.