غلامرضا مصباحی مقدم با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در ارتباط با حواشی مربوط به پرونده سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار کرد: به نظر من باید همه توجه داشته باشند که مسائل را از راه های قانونی و معقول و متعارف حل کنند و تا زمانیکه می توان از این طریق مشکلات را برطرف کرد آنها را توسط رسانه ها به حاشیه ها تبدیل نکنیم.

وی ادامه داد: این پرونده هم می توانست پیش از اینها زمانی که شورای نگهبان به صورت ظاهرا محرمانه ای موضع خود را نسبت به پرونده سپنتا نیکنام و استفاده از اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مطرح کرد برطرف شود.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: نباید گذاشت چنین مساله ای ایجاد شود، انتخابات صورت بگیرد و شخصی به دیوان عدالت شکایت کند، دیوان عدالت استعلام کند و دوباره این پرونده مطرح شود و انعکاس بین المللی پیدا کند.

مصباحی مقدم با اشاره به فرصت پیش روی دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف خود تا انتخابات آتی، تصریح کرد: فرصت خوبی پیش روی جریان های سیاسی کشور ما وجود دارد تا بتوانند احیانا ضعف ها و اشتباهات خود را مورد مطالعه قرار دهند و کاری کنند تا نقاط ضعف شان اصلاح شود.