به گزارش ایسنا، علی ماهر، درباره جزییات طرح هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها که اخیرا مورد تاکید وزارت بهداشت قرار گرفته، گفت: یک موضوع مهم این است که باید ورودی و خروجی درآمد و هزینه‌های بیمارستان با هم همخوانی داشته باشد. در عین حال باید توجه کرد که منابع درآمد بیمارستان‌ها از سه راه پرداخت مستقیم مردم، بیمه‌ها و کمک‌های دولت حاصل می‌شود.

وی افزود: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت طبیعتا با توجه به اینکه پرداختی مستقیم از جیب مردم به حداقل رسیده است، عمده درآمد بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و کمک‌های دولت بدست می‌آید. بر این اساس وقتی بیمارستان هیات‌امنایی شود، خودش می‌تواند هزینه‌ها و درآمدهایش را کنترل کند و مکانیزم کاهش یا افزایش نیروی انسانی، خریدها و نظام پرداختش را به صورت مستقل پیش برد. همچنین بیمارستان هیات‌امنایی می‌تواند از قوانین بازدارنده وزارتخانه و دولت تبعیت نکند.

دو الزام هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها

ماهر با بیان اینکه در حال حاضر این موضوع در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد، افزود: اما باید این اقدامات در سطح بیمارستان‌ها پیاده شود؛ چراکه بیمارستان یک واحد خودگردان و مستقل است و می‌تواند درآمدها، هزینه‌ها و نیروی انسانی خود را کنترل کند. البته لازمه این اقدام این است که اولا بیمارستان‌های ما توانمندتر شوند و به بلوغ برسند و ثانیا قوانین و مقررات را برای اجرای این کار اصلاح کنیم که ما این کار را آغاز کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم به صورت آزمایشی بخشی از بیمارستان‌ها وارد پروسه هیات‌امنایی شوند، افزود: در گذشته اقدامات مقدماتی در این زمینه انجام شده بود و از نظر اصلاح مقررات هم کمی جلو رفته‌ایم، اما هنوز بیمارستانی وجود ندارد که به صورت هیات امنایی کامل اداره شود و همه اختیارات در اختیار خودش باشد.

وی با بیان اینکه حالا می‌خواهیم کار هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها را به صورت کامل انجام دهیم، اظهار کرد: البته هنوز تصمیم دقیقی درباره اینکه این کار به صورت آزمایشی روی چند بیمارستان انجام شود، گرفته نشده است. پیش از این در قانون آمده بود که ۲۰ درصد بیمارستان‌های کشور به صورت هیات‌امنایی اداره شوند، اما در حال حاضر برای این طرح جدید تصمیم دقیقی گرفته نشده است و در حال تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و نیازهایش هستیم.

آموزش ۵۰ درصد مدیران بیمارستانی در کشور

ماهر با بیان اینکه برای تامین مقدمات هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها، طرحی را با عنوان آموزش مدیران بیمارستانی داشتیم، گفت: بر این اساس تاکنون ۵۰ درصد مدیران بیمارستانی کشور، آموزش‌های لازم را دیده‌اند و ۵۰ درصد دیگر هم در حال گذراندن آموزش‌ها هستند که تا پایان سال به اتمام می‌رسد و کل مدیران بیمارستانی کشور این آموزش‌ها را که شامل هفت دوره است، خواهند داشت.

مبنای پرداخت در بیمارستان‌های هیات‌امنایی ۳.۶K است؟

وی در پاسخ به اینکه آیا همانطور که در گذشته اعلام شده بود، پرداخت K۳.۶ مبنای پرداخت در بیمارستان‌های هیات‌امنایی قرار می‌گیرد، گفت: در طرحی که اخیرا درباره هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها اعلام شده، چنین موضوعی گفته نشده است. باید توجه کرد بحثی که در زمینه هیات‌امنایی شدن بیمارستان‌ها در قالب طرح تحول نظام سلامت مطرح شده، با آنچه که در گذشته اعلام شده بود، کاملا متفاوت است. در آن زمان تعرفه‌ها بسیار پایین بود و به همین دلیل بحث پرداخت K۳.۶ به بیمارستان‌های هیات‌امنایی مطرح بود، اما در حال حاضر تعرفه‌ها افزایش یافته‌اند و ما تمایلی نداریم که خارج از تعرفه دولتی چیزی پرداخت شود و به بیمارستان‌های هیات‌امنایی هم بر اساس تعرفه‌های دولتی پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم؛ چراکه ما نمی‌خواهیم پرداخت از جیب مردم افزایش یابد و این موضوع خط قرمز طرح تحول نظام سلامت است.

ماهر با بیان اینکه قطعا ما تغییری در نظام پرداخت برای مردم نداریم و هم مردم و هم سیستم درمانی طبق تعرفه‌های قانونی و دولتی پرداخت‌ها را انجام می‌دهند، افزود: مازاد K فعلی در حال حاضر برای پزشکان درمانی K۱ و برای پزشکان درمانی تمام وقت و تمام وقت جغرافیایی K۲ است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت تاکید کرد: مردم مطمئن باشند اجرای این طرح هیچ افزایش پرداختی برایشان به دنبال نخواهد داشت و صرفا یک تغییر نظام مدیریت بیمارستان‌ها در راستای افزایش بهره‌وری است. بنابراین نه‌تنها پرداخت از جیب مردم و نیاز اعتباری بیمارستان‌ها افزایش نمی‌یابد، بلکه اجرای این طرح در راستای کنترل درآمدها و هزینه‌ها از سوی خود بیمارستان‌ها است البته وزارت بهداشت هم روی این اقدام بیمارستان‌ها نظارت‌های لازم را انجام خواهد داد.