صف‌های خرید و فروش: در نمودار به بررسی نماد‌های حاضر در بورس و فرابورس پرداخته شده و تعداد نمادهایی که در پایان روز معاملاتی در صنایع مختلف در صف خرید یا فروش قرار داشته‌اند به تفکیک صنعت مشخص شده‌اند. دیروز گروه مواد ومحصولات دارویی با 37 نماد و 90 درصد از تعداد سهام موجود در صنعت بیشترین تعداد سهام در صف فروش را داشتند. در بازار روز شنبه فضای کلی حاکم بر بازار موجب شد از میان 509 نماد معامله شده در 45 صنعت مختلف، 407 نماد با صف فروش بسته شوند و تنها 13 نماد در صف خرید باقی بمانند. گروه محصولات شیمیایی با 3 نماد و 6 درصد از تعداد سهام معامله شده در صنعت بیشترین صف‌های خرید را به خود اختصاص دادند.

سهام پر نوسان : در نمودار نمادهای با نوسان کامل در روز معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نوسان در طول روز معاملاتی را می‌توان به دو نوع مثبت(+) و منفی (-) تقسیم‌بندی کرد. منظور از نوسان (+) این است که نمادهای قرار گرفته در این گروه از کمترین قیمت مجاز تا بیشترین قیمت مجاز نوسان داشته‌اند. به نوعی می‌توان گفت تقاضا در آنها نسبت به عرضه پیشی گرفته است. و در گروه نوسان (-) برخلاف گروه قبل عرضه در آنها بیشتر از تقاضا بوده است.  روز گذشته، هیچ سهمی نتوانست خود را از صف فروش به صف خرید برساند و صف خرید آن در پایان بازار عرضه نشود.

افزایش حجم ناگهانی: روز شنبه نماد‌هایی معامله شدند که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته است. بر این اساس حجم معاملات 3 سهم بیش از 4 برابر نسبت به میانگین ماهانه رشد داشته است. همچنین در میان این نماد‌ها، «وسپهر» با حدود 39 میلیون سهم و 4/ 39 میلیارد تومان ارزش روز معاملات، بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رسانده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند