تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و حسابداران در مورد هزینه باعث تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی می‌شود. حسابداران به منظور محاسبه استهلاک از روش‌های خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده کرده، درحالی‌که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می‌کنند.  بنابراین، از دیدگاه نظری، به نظر می‌رسد که اگر وادار کردن شرکت‌ها به استفاده از روش مبتنی بر بهره ممکن بود، شیوه محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی مطابقت می‌کرد. با این وصف، کاربرد هر یک از این دو مفهوم در جای خود سودمند است. سرمایه‌گذاران با تحلیل مستمر به دنبال برآورد نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه‌گذاری خود هستند و حسابداران با ارائه اطلاعات مرتبط به بازار این امکان را برای آنها فراهم می‌کنند تا بتوانند سود اقتصادی را محاسبه کنند. به عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی را ارائه و محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کنند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند