براساس تابلو معاملاتی، قیمت این سهم در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴ هزار و ۷۲۴ تومان است. بازدهی این سهم برخلاف شاخص کل و همچنین صنعت سیمان که منفی بوده، مثبت ۳/ ۱۹ درصد بوده است. همچنین در یک‌سال گذشته بازدهی این سهم ۳۲۹ درصد بوده است. این درحالی است که این سهم در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۹ به ۲۰ هزار تومان رسیده است که سقف تاریخی قیمت این سهم محسوب می‌شود. گزارش‌های ۶ ماهه شرکت نشان می‌دهد درآمدهای عملیاتی شرکت در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱,۱۶۴,۷۴۲ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۶۱۷,۲۰۹ میلیون ریال است. همچنین فروش شرکت در سه ماه دوم با ۴۴ درصد افزایش و سود خالص شرکت نیز با ۳۰۵ درصد افزایش نسبت به سه ماه اول همراه بوده است. حاشیه سود خالص شرکت نیز در سه ماه اول ۱۲ درصد و در سه ماه دوم ۳۳ درصد بوده است. حاشیه سود عملیاتی بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۹ برابر ۷۳/ ۲۰درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵/ ۷درصد افزایش یافته و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است. نسبت حاشیه سود خالص در ۶ ماه منتهی به شهریور ۹۹ برابر ۰۹/ ۲۱درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷/ ۱۲درصد افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است. نسبت‌های مالی سهم نشان می‌دهد باتوجه به جدول فوق P/ E سهم ۲۴/ ۶۳ است که در مقایسه با P/ E صنعت که برابر ۸۱/ ۱۹ است بالاتر است. برآورد P/ E شرکت برای سال ۹۹ برابر ۶۳/ ۶۱ و از P/ E گروه که عدد ۰۵/ ۱۸ را نشان می‌دهد بیشتر است. با توجه به قیمت سهم و همچنین معاملات این سهم در روزهای گذشته انتظار می‌رود زیان خیلی از افراد را جبران کند. در مورد این سهم باید این نکته مهم را گفت که سهامدار عمده در ماه‌های گذشته در حال جمع آوری سهم بوده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند