امانوئلِ تابوشکن

 این برنامه تا نیمه‌های سه‌شنبه شب ادامه داشت و مکرون از ایده‌های خود برای یک فرانسه عادلانه‌تر سخن گفت. مکرون در حضور بیش از ۱۰۰روزنامه‌نگار گفت و قول داد که از کسانی که «نوآوری و خلق می‌کنند»، تشریفات اداری را کاهش می‌دهند، استخدام را تسهیل می‌کنند و بیکاران را تشویق می‌کنند تا پیشنهادهای شغلی را قبول کنند، حمایت خواهد کرد. او افزود: «ما به هنجارهای بی‌فایده پایان خواهیم داد.» او ادامه داد: «هدف او ایجاد فرانسه عاقل به جای فرانسه دردسرها» است. رئیس‌جمهوری فرانسه خاطرنشان کرد که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۱۷ مارین لوپن، رهبر راست افراطی و کاندیدای همیشگی ریاست‌جمهوری را شکست داد و تاکید کرد: «من هر کاری را انجام خواهم داد تا دوباره او را متوقف کنم.» او برنامه حزب اجتماع ملی لوپن را نامنسجم و تضمین‌کننده یک فرانسه ضعیف‌تر توصیف کرد.

 او گفت: «تا ۱۵دقیقه آخر ریاست‌جمهوری خود مبارزه خواهم کرد.» وعده او برای مقررات‌زدایی قطعا با مقاومت بسیاری از فرانسوی‌ها که به درجه بالایی از حمایت اجتماعی توسط دولت وابسته هستند، مواجه خواهد شد. درحالی‌که مکرون با برنامه طرفداری از بازار از پیش توانسته بود سطح بیکاری را در دوره اول خود به پایین‌ترین حد خود برساند.  مکرون گفت: «ما تابوهای زیادی داشته‌ایم. یکی از بدترین‌ها در فرانسه هرگونه پیشنهادی را دربرمی‌گیرد که حقوق بیش از حد ممکن است منجر به کاهش رقابت شود.» تصمیم مکرون برای خطاب قرار دادن مردم، به این دلیل بوده که مکرون هفته بیش جوان‌ترین نخست‌وزیر در تاریخ جمهوری پنجم را روی کار آورد و این تغییر به این دلیل بوده است که تیم او متهم به انحراف از اهداف و ایده‌های خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری شده است.

«جسارت، اقدام، شجاعت»، اینها واژه‌هایی بودند که مکرون در طول دو ساعت سخنرانی‌اش در تلویزیون بیشترین استفاده را داشت؛ گویی که قصد دارد فرانسه‌ دوپاره و همیشه مشکوک را با گابریل آتالِ ۳۴ساله، مجددا متحد کند. در طول ۲۰ماه پس از روی کار آمدن وی برای دومین بار، مکرون که مدت زمان محدودی دارد و باید در سال۲۰۲۷ برود، ریاست تغییرات پرفراز و نشیبی همچون سن قانونی بازنشستگی و سیاست مهاجرت را بر عهده داشته است؛ درحالی‌که لوپن به‌طور پیوسته در حال پیشروی است. به همین منظور مکرون قصد دارد پیشروی رهبر دست‌راستی‌ها را متوقف کند و به‌دنبال تغییرات تابوشکنانه است.