کاخ سفید در اعتراض به آنچه «رفتار غیرحرفه‌ای» این خبرنگار دانسته، مجوز او را لغو کرده است. با این حال برخی خبرنگاران درحال تهیه استشهادنامه‌ای هستند که در حمایت از سی‌ان‌ان است. سم دونالدسون، خبرنگار سابق ای‌بی‌سی تصمیم کاخ سفید برای محروم کردن آکوستا را «نه تنها غلط و غیرمنصفانه» دانست، بلکه تاکید کرد که این رویه برای تمامی مطبوعات «خطرناک» است. سی‌ان‌ان در بیانیه‌ای اعلام کرده است: هنوز هیچ تصمیمی برای انجام اقدام حقوقی گرفته نشده است. ما با کاخ سفید تماس گرفتیم؛ اما هیچ جوابی نگرفتیم. آکوستا هفته پیش در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری جدال لفظی پیدا کرد. در همان حین یکی از کارآموزان کاخ سفید که قصد داشت میکروفن را از دست آکوستا بگیرد، با واکنش او روبه‌رو شد. کاخ سفید بعدا اقدام به انتشار ویدئویی کرد که نشان می‌دهد تماسی میان دست آکوستا با دست کارآموز کاخ سفید به‌وجود آمده بود. با این حال گفته می‌شود که ویدئوی اصلی با ویدئویی که کاخ سفید منتشر کرده است، اندکی تفاوت دارد؛ اما کاخ سفید بر اصالت این فیلم تاکید می‌کند. در همین حال دموکرات‌ها قصد دارند تا ژانویه درباره دونالد ترامپ بابت سوءاستفاده از اختیاراتش در برخورد با سی‌ان‌ان، آمازون و واشنگتن‌پست تحقیق کنند. به گفته آدام شف، ‌از دموکرات‌های ایالت کالیفرنیا استفاده احتمالی ترامپ از «ابزارهای قانونی در تنبیه رسانه‌ها» مورد بررسی قرار می‌گیرد.