رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گزارش دادند که آلیس ولس، معاون وزارت خارجه آمریکا با تعدادی از نماینده‌های طالبان در دوحه قطر به گفت‌وگو و مذاکره پرداخته است. هفته گذشته برگزاری اولین نشست مشترک آمریکا و طالبان در دوحه قطر افشا شد. حالا مقامات آمریکایی که به این موضوع مرتبط بوده‌اند می‌گویند نتایج خوبی از این نشست حاصل شده است. آمریکایی‌ها می‌گویند در کل این جلسه حاوی جو دوستانه‌ای بوده است. پیش از این نیز طالبان این مذاکرات را سازنده اعلام کرده و گفته بود که این جلسه در فضای خوبی بین طرفین برگزار شد. البته یکی از مقام‌های طالبان گفته است: «فعلا اینها مذاکرات صلح نیست. یک سری گفت‌وگوهایی آغاز شده است تا به گفت‌وگوهای صلح برسیم». بعد از عدم موفقیت استراتژی ترامپ در افغانستان و گفت‌وگو نکردن طالبان با حکومت افغانستان، آمریکا وارد مذاکره مستقیم با طالبان شده است تا بلکه بتواند از این طریق جنگ ۱۷ ساله در افغانستان را خاتمه ببخشد. طالبان پیش از این بارها حکومت افغانستان را فاقد صلاحیت دانسته و مذاکره با حکومت را رد کرده بود.