کیای برقی جدید در راه آمریکا

EV۳به عنوان یکی از اولین خودروهای برقی واقعا مدرن و کم‌‌هزینه وارد بازار می‌‌شود. علاوه بر کیای جدید، شورولت اکوئینوکس الکتریکی که هفته گذشته عرضه شد، نقطه درخشان دیگری در بازار خودروهاست. نسخه ۳۴هزار و ۹۹۵دلاری این خودرو بیش از ۳۰۰مایل برد تخمینی را ارائه می‌دهد و واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی هفت‌هزار و ۵۰۰ دلاری است. خودروی موردنظر اواخر امسال برای سفارش در دسترس خواهد بود.  EV۳ کیا اما برای واجد شرایط بودن اعتبار هفت‌هزار و ۵۰۰ باید در آمریکای شمالی ساخته شود. به همین دلیل، کیا اعلام کرده در حال ارزیابی تولید خودروی موردنظر در خاک آمریکاست.