هیچ محدودیتی برای خرید خودروهای برقی نیست

 براساس اطلاعیه سامانه جدید عرضه خودروهای برقی، هدف از این طرح عرضه شفاف خودروهای برقی در سال جاری و برنامه‌ریزی افزایش و تثبیت واردات خودروهای برقی است. اما نکاتی که در خرید برقی‌ها مورد توجه قرار گرفته، این است که اولا قیمت مندرج در جدول، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل‌ونقل ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند. در تبصره‌ای دیگر اینکه قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

 واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰درصد قیمت علی‌الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام کنند.همچنین قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقبا در سامانه بارگذاری خواهد شد. در تبصره ۴ نیز تاکید شده که عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت‌گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودروی وارداتی انتخابی حذف می‌شود. همچنین کلیه شرکت‌های واردکننده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند، در صورت تاخیر در تحویل و ... قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین‌نامه فوق خواهند شد. در تبصره ۶ نیز عنوان شده که با وکالتی کردن حساب و ثبت‌نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد.