سردار حسینی تاکید کرد: تنها راه اثبات این موضوع که آیا ورقه استفاده‌شده در بدنه خودروها ایمنی لازم و کافی را دارد یا خیر، راه‌اندازی مرکز آزمون تصادفات است که  تا شهریورماه امسال راه‌اندازی می‌شود. وی با اشاره به الزامی بودن استانداردهای ۸۵گانه خودروها یادآور شد: استانداردهای جدید اضافه شده بیشتر بر زیبایی و آپشن‌های خودروهای تولید داخل تمرکز دارد؛ هرچند که کمربند ایمنی، کیسه هوا و نوع ترمز هم از استانداردهای ۸۵گانه خودرو به حساب می‌آید، اما موارد مهم‌تری مانند «استحکام بدنه خودرو» در این استانداردها دیده نشده است.